Työehto- ja työsopimus ovat kaksi eri asiaa


Työehtosopimus

Työehtosopimuksen solmii Teollisuusliitto työnantajaliiton kanssa. Teollisuusliitto solmii kahdeksan työehtosopimusta, joissa sovitaan kunkin alan vähimmäistyöehdot: palkka, jota vähintään pitää maksaa, ylityökorvaukset, sairausajan palkka, vapaapäivät jne.

Sinun ei tarvitse tyytyä vähempään kuin mitä liitto on työehtosopimuksessa sopinut. Tutustu aina ensin työehtosopimukseen, niin tiedät mistä on sovittu.

Työehtosopimuksen on oltava nähtävillä työpaikalla.

Työehtosopimus sitoo alan työnantajaa, oli tämä järjestäytynyt tai ei.

Työsopimus

Työsopimuksen teet sinä työnantajasi kanssa.

Kun teet työnantajan kanssa työsopimuksen, niin pyydä se kirjallisena. Siitä tulee ilmetä ainakin seuraavat asiat

 • Työnantajan nimi ja yhteystiedot
 • Työsuhteen alkamispäivä
 • Onko sopimus solmittu toistaiseksi (jatkuva) vai määräajaksi
 • Onko sovittu koeajasta (enintään neljä kuukautta)
 • Mikä on työtehtävän laatu
 • Missä on työn vakituinen suorittamispaikka
 • Mitä työehtosopimusta noudatetaan
 • Mikä on palkka työsuhteen alussa ja mahdollinen työn vaativuusryhmä
 • Miten palkka maksetaan ja mikä on palkanmaksupäivä
 • Millainen työaika on (esim. 8 t/päivä ja 40 t/vko)
 • Pidättääkö työnantaja liiton jäsenmaksun palkastasi
 • Mahdolliset työpaikan omat käytännöt tai paikalliset sopimukset, jotka tulevat työsuhteen ehdoiksi

Ota yhteys työpaikan pääluottamusmieheen ennen kuin teet työsopimuksen.